Карпилівка Oнлайн

Обставини створення «Літопису села Карпилівка» та можливості пошуку подібних робіт про населені пункти Волині і Полісся

Наприкінці 19-го століття активізується діяльність церковних діячів щодо краєзнавства та історичних досліджень Волині. Серед інших пам’яток цієї діяльності є церковно-парафіяльні літописи і описи. Їх створення потрібно розглядати в розрізі діяльності Волинського церковно-археологічного товариства (далі – ВЦАТ)та дослідницьких ініціатив Архієпископа Модеста*.

Очевидно, що одним з таких церковно-парафіяльних літописів є й «Літопис села Карпилівка» написаний в 1895 році (дата проставлена на титульному листу). Його автором є священик «Церкви в ім’я С… [нечіткий напис] і Чуд. Миколая»  с. Карпилівка (ця назва церкви згадується в роботі Теодоровича М. І. «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии»**, Огофілакт Яковлевич Компаневич (автор зазначений на титульній та останній сторінці).

Треба сказати, що в 1895 році село Карпилівка разом з територією сучасної Рівненської області перебувало в складі Волинській губернії Російської Імперії. Церква в селі належала до Православної російської церкви. Церковний прихід утворився в Карпилівці після побудови в 1853 році дерев’яної церкви і відділення від Стрільського церковного приходу в тому ж році**.

Litopys_sela_Karpylivka(Sarnenskiy))

Спробуємо встановити всі обставини написання Літопису… Яка мета його створення? Чи можна сказати, що він унікальний? Чи є подібні літописи? З огляду на це, завданнями цієї статті є:

  1. зібрати всі доступні відомості про написання «Літопису села Карпилівка»,
  2. означити питання для його подальшого вивчення,
  3. розглянути можливість існування подібних робіт щодо історії та краєзнавства інших населених пунктів Волині та Полісся.

Для початку наведемо уривок дослідження щодо релігійного краєзнавства Миколи Костриця з Житомира.

«За ініціативою архієпископа Модеста, член ВЦАТ Д. Полянський у 1894 р. розробив власну програму щодо складання описів церков, парафій і населених пунктів краю. За цією програмою, крім описів храмів та історії їх спорудження, передбачалося збирання даних про населення, економічне і соціальне становище мешканців, відомості про їх побут, звичаї, обряди тощо. Це була фактично перша наукова програма краєзнавчого дослідження краю [1].

Зібрані членами ВЦАТ близько тисячі церковно-парафіяльних літописів і описів містили в собі почасти унікальні відомості з різних аспектів життя краю, вони донесли до нас неповторний народний побут і традиції, які нині або забуті, або видозмінені [2].

На жаль, збереглися вони не всі. У фондах Центрального державного історичного архіву України в Києві до наших днів збереглося 427 церковно-парафіяльних літописів і описів [3]. Зокрема, 89 літописів із Заславського (Ізяславського) повіту, 85 – Старокостянтинівського, 67 – Дубнівського, 50 – Новоград-Волинського, по 15 – Житомирського і Рівненського, 12 – Луцького повітів.

Окремі з них є ґрунтовними (від 30 до 100 і більше аркушів) описами з планами, схемами храмів, зображенням цінних ікон, хат, одягу, прихожан, з посиланнями на використані джерела тощо [4]. У вступі подавалися загальногеографічні відомості про населений пункт, зокрема його географічне положення, рельєф, ґрунти, надра, клімат, річки й озера, розташування хат і вулиць тощо.

Перший розділ літопису, як звичайно, містив відомості про історію населеного пункту: час його за снування, виникнення і походження назви, перших поселенців, перебіг основних подій. Коли поблизу села були могили, їм теж давали стислу характеристику…» – М. Костриця «Релігійне краєзнавство», (УДК 291), посилання на повний текст публікації.

На підтвердження слів Костриця, свідчить і дослідження Казмірчука О.А., (викладача історії Луцького педагогічного коледжу) «Архієпископ Волинський і Житомирський Модест: його організаційна роль у налагодженні церковно-історичного краєзнавства на Волині наприкінці XIX-на початку XX століття» (посилання на повну публікацію). Де вказано: «Архівні джерела засвідчують активну діяльність архієпископа Модеста. Зокрема, у фонді 1 Державного архіву Житомирської області (Волинська духовна консисторія) міститься багато повідомлень, спрямованих на його адресу від священиків Волинської єпархії про наявні у них церковно-історичні пам’ятки. У фонді 159 (Волинське церковно-археологічне товариство) містяться церковно-історичні описи храмів і приходів, а також літописи сіл Волині. Архієпископ Модест відслідковував ці матеріали, спонукав до їх опрацювання. Його велика заслуга – у сприянні видання «Волынского историко-археологического сборника (першого випуску 1896 р. і другого -1900 р.)».

Прямим доказом, що «Літопис села Карпилівка» був створений в рамках описаної програми релігійного краєзнавства, є його адресація архієпископу Волинсько-Варшавському***. На підтвередження цього слугують і інші непрямі ознаки: дата створення – 1895, одразу після розроблення програми Полянського. Окрім опису храмів приходу в Карпилівці та Карасині, в ньому є відомості про населення Карпилівки, його економічне і соціальне становище, побут та звичаї.

З наведених уривків публікацій М. Костриця та О. Казмірчука, можна зробити висновки, що, очевидно, «Літопис села Карпилівка» призначався для відправлення на централізоване зберігання і, можливо, був опублікований у одному з тогочасних релігійних видань Волинської губернії («Волинських єпархіальних відомостях», наприклад).

Втім, це твердження потребує додаткового дослідження як і те, чи збереглися копії «Літопису села Карпилівки»: священик зробив собі копію і надіслав оригінал за призначенням, або з якихось причин написав єдиний оригінал і не відправив його?

Важливо, що досі в централізованих фондах Житомира та Києва зберігаються подібні роботи про церкви та населенні пункти Волині та Полісся, які є цінним джерелом історичних та краєзнавчих досліджень.

Примітки

 * Костриця М.Ю. (м. Житомир), «Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства» (УДК 908(477.82) “18-19”), посилання на повний текст роботи.

** див. Т.2, 4-й благочинний округ Рівненського уїзду, стор. 616 (посилання на роботу)], Увага!: назва церкви нечітка, потребує уточнення!

***Див: Публікація в газеті «Сарненські новини»: http://sarny.in.ua/content/1088

Авторські права на цю публікацію належать Карпилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня Сарненського району. Повний або частковий передрук заборонено!

Використані праці (з наведеної цитати «Релігійне краєзнавство» М. Костриця)
  1. Полянский Д. Церковно-приходская летопись на Волыни / Д. Полянський // ВЕВ. – 1884. – № 1–2. – С. 1–26; № 3. – С. 79–82; Костриця М. У витоків наукового пізнання краю / М. Костриця // Вільне слово (Житомир). – 1995. – 8, 15 груд.
  2. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ століть: Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л. В. Баженов. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 54–56.
  3. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 2205. – Оп. 1. – Спр. 1–433.
  4. Баженов Л. В. Вказана праця. – С. 54–55.
Див. додатково:

2 thoughts on “Обставини створення «Літопису села Карпилівка» та можливості пошуку подібних робіт про населені пункти Волині і Полісся

  1. Pingback: Село Карпилівка, Сарненський і Дубровицький райони на картах від 16-го ст. до 1938 року | Карпилівка Oнлайн

  2. Pingback: Храмове свято в селі Карпилівка, 2014 | Карпилівка Oнлайн

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Маленька перевірочка) Будь ласка, введіть правильне число * Ліміт часу вичерпаний. Будь ласка, перезавантажте CAPTCHA.